Αγροτική Εστία

Ο ΟΠΕΚΑ ως καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ανέλαβε τον Λογαριασμό της Αγροτικής Εστίας που δημιουργήθηκε το 2002 ως φορέας κοινωνικής πολιτικής για τον αγροτικό πληθυσμό.