1555

Εισιτήρια Θεάτρου

Το πρόγραμμα αφορά 32.500 δικαιούχους και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής για το πρόγραμμα αυτό είναι η κλήρωση.

Α) Όροι Θεάτρων:

ΟΡΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2024

Β) Έντυπο συμμετοχής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ 2024

Γ) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΑΤΡΑ 2024

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο