1555

Ένδικα Μέσα – Προσφυγές

Κατά των διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΑ, με τις οποίες αποφασίζεται η απόρριψη εν  όλω ή εν μέρει αίτησης για τη χορήγηση πάσης φύσεως προνοιακών παροχών, όπως επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων ή συντάξεων (ανασφαλίστων υπερηλίκων), η διακοπή της χορήγησής τους και ο καταλογισμός-συμψηφισμός ποσών, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών που αρχίζει από την κοινοποίηση των ανωτέρω πράξεων στον ενδιαφερόμενο.

Στον ΟΠΕΚΑ  λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του Οργάνου εκδίκασης των προσφυγών των ενδιαφερομένων.

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ τη σχετική διαδικασία υποστηρίζουν τα Τμήματα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών.

Επί του παρόντος  κλιμάκια του Οργάνου Εξέτασης Προσφυγών έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στις κάτωθι Περιφερειακές Διευθύνσεις:

– Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

– Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή

– Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα

– Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα

– Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

 

Από το αρμόδιο Όργανο του Οργανισμού στην Αθήνα εξετάζονται οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων-πράξεων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας και των κάτωθι Περιφερειακών Διευθύνσεων:

– Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη

– Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία

– Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη

– Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφυγή κατά αποφάσεων του ΟΠΕΚΑ πρέπει να συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο ενδικοφανούς προσφυγής, το οποίο μπορούν να κατεβάσουν από εδώ ή να προμηθευτούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική ή Περιφερειακές) και τα Κέντρα Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων οργάνων του ΟΠΕΚΑ, όταν η αιτιολογία τους ερείδεται αφενός σε διοικητική πράξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή υπηρεσιών της, από την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αφετέρου σε τελεσίδικη διοικητική κρίση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών περί της αναπηρίας των αιτούντων/ωφελουμένων και του ποσοστού της.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  1. Θέλω να υποβάλω προσφυγή κατά απόφασης που απορρίπτει αίτησή μου για επίδομα (προνοιακό αναπηρίας, στέγασης κ.λπ). Υπάρχει ειδικό έντυπο; Πού μπορώ να το βρω;

– Υπάρχει ειδικό έντυπο το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή Περ/κές Δ/νσεις) και τα Κέντρα Κοινότητας.

Υπόδειγμα του εντύπου επίσης μπορεί να εκτυπωθεί και μέσω της  ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.

  1. Πως μπορώ να υποβάλλω το έντυπο της προσφυγής;

– με αυτοπρόσωπη κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία ή
– με ταχυδρομική αποστολή ή
– με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας στην αρμόδια ηλεκτρονική διεύθυνση επισυνάπτοντας τυχόν συνημμένα έγγραφα. (Παρακαλείσθε όταν επισυνάπτετε στο email συνημμένα έγγραφα να αποστέλλονται σε ένα αρχείο)

  1. Πως θα ενημερωθώ για την εξέταση της προσφυγής μου;

Θα σας σταλεί ειδικό έντυπο γνωστοποίησης της ημερομηνίας εξέτασης της προσφυγής σας, στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει επί του εντύπου της προσφυγής.      

  1. Στην εξέταση της προσφυγής μου χρειάζεται να παραστεί δικηγόρος;

-Η παρουσία δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί να παραστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, εφόσον το επιθυμείτε.

  1. Έχω υποβάλει προσφυγή και έχω ενημερωθεί ότι η υπόθεσή μου θα εξεταστεί στις………. Επειδή δεν μπορώ να παραστώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορεί να εξεταστεί η υπόθεσή μου χωρίς την παρουσία μου και αν ναι, τι μπορώ να κάνω;

– Η υπόθεσή σας μπορεί να εξεταστεί και χωρίς την παρουσία σας.

Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να παραστείτε:

1) Μπορεί να παραστεί και να σας εκπροσωπήσει εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο ή δικηγόρος και

2) Μπορείτε να αποστείλετε άμεσα προς την Υπηρεσία ενυπόγραφη δήλωσή σας νομίμως θεωρημένη ότι ενημερωθήκατε για την ημερομηνία εξέτασης της υπόθεσής σας και ότι επιθυμείτε η εξέτασή της να γίνει χωρίς την παρουσία σας. Μαζί με τη δήλωση μπορείτε να αποστείλετε τυχόν έγγραφα στοιχεία ή και κάποιο υπόμνημα με τις απόψεις σας.

  1. Εκδικάστηκε η προσφυγή μου, πότε και πως θα ενημερωθώ για την απόφαση;

Όταν αποφασίσει το Μονομελές Όργανο επί της προσφυγής και στη συνέχεια αφού πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την έκδοσή της, η απόφαση κοινοποιείται με συστημένη αλληλογραφία μέσω ΕΛΤΑ, στη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στο έντυπο της προσφυγής.

  1. Το Όργανο εξέτασης προσφυγών απέρριψε το αίτημά μου. Υπάρχει δυνατότητα να προσφύγω στα δικαστήρια και αν ναι, υπάρχει προθεσμία;

– Μπορείτε να προσφύγετε στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο