Ένδικα Μέσα – Προσφυγές

Ενδικοφανή μέσα στον ΟΠΕΚΑ

Κατά των αποφάσεων-πράξεων του ΟΠΕΚΑ για χορήγηση, απόρριψη, διακοπή, ανάκληση, τροποποίηση και καταλογισμό-συμψηφισμό των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών (επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων ή συντάξεων) επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών που αρχίζει από την κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων.

 

Στον ΟΠΕΚΑ συστάθηκε και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του Οργάνου εκδίκασης των προσφυγών των ενδιαφερομένων.

 

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ τη σχετική διαδικασία υποστηρίζουν τα Τμήματα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών.

 

Προς το παρόν κλιμάκια του Οργάνου Εξέτασης Προσφυγών έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στις κάτωθι Περιφερειακές Διευθύνσεις:

– Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

– Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή

– Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα

– Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα

– Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

 

Από το αρμόδιο Όργανο στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα εξετάζονται οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων-πράξεων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ των Περιφερειακών Διευθύνσεων:

– Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη

– Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία

– Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη

– Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφυγή κατά αποφάσεων του ΟΠΕΚΑ πρέπει να συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο ενδικοφανούς προσφυγής, το οποίο μπορούν να κατεβάσουν από εδώ ή να προμηθευτούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική ή Περιφερειακές) και τα Κέντρα Κοινότητας.

 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής:

α) όταν ο λόγος απόρριψης στηρίζεται σε στοιχεία που αντλούνται από άλλες αρχές (ΑΑΔΕ κλ.π.) ως προς τα εισοδηματικά-περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή προνοιακών παροχών που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

β) κατά αποφάσεων της Δ/νσης Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ για την απονομή επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, κατά το μέρος που αφορούν την περί αναπηρίας τελεσίδικη κρίση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Θέλω να υποβάλω προσφυγή κατά απόφασης που απορρίπτει αίτησή μου για επίδομα (προνοιακό αναπηρίας, στέγασης κ.λπ). Υπάρχει ειδικό έντυπο; Πού μπορώ να το βρω;

Υπάρχει ειδικό έντυπο το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή Περ/κές Δ/νσεις) και τα Κέντρα Κοινότητας.

Υπόδειγμα του εντύπου επίσης μπορεί να εκτυπωθεί και μέσω της αρχικής ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.    

Αν δεν είναι δυνατή η προμήθεια-εκτύπωση του ειδικού εντύπου, μπορεί η προσφυγή σας να καταγραφεί υπό μορφή απλής αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφετε τα ονομαστικά στοιχεία σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και να αναφέρετε την απόφαση ή πράξη του ΟΠΕΚΑ κατά της οποίας προσφεύγετε.

Σε κάθε περίπτωση η προσφυγή πρέπει να φέρει την υπογραφή σας και ημερομηνία.

 

Στην εξέταση της προσφυγής μου χρειάζεται να παραστεί δικηγόρος;

Η παρουσία δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική

Μπορεί να παραστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, εφόσον το επιθυμείτε.

 

Έχω υποβάλει προσφυγή και έχω ενημερωθεί ότι η υπόθεσή μου θα εξεταστεί στις………. Επειδή δεν μπορώ να παραστώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορεί να εξεταστεί η υπόθεσή μου χωρίς την παρουσία μου και αν ναι, τι μπορώ να κάνω;

Η υπόθεσή σας μπορεί να εξεταστεί και χωρίς την παρουσία σας.

Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να παραστείτε:

1) Μπορεί να παραστεί και να σας εκπροσωπήσει εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο ή δικηγόρος και

2)Μπορείτε να υποβάλετε σχετική επιστολή-υπόμνημα προς την Υπηρεσία ότι έχετε  ειδοποιηθεί και ότι δεν μπορείτε να παραστείτε, δηλώνοντας ότι επιθυμείτε να εξεταστεί η υπόθεσή σας χωρίς την παρουσία σας.

 

Το Όργανο εξέτασης προσφυγών απέρριψε το αίτημά μου. Υπάρχει δυνατότητα να προσφύγω στα δικαστήρια και αν ναι, υπάρχει προθεσμία;
Μπορείτε να προσφύγετε στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης.