Ένδικα Μέσα – Προσφυγές

Ενδικοφανή μέσα στον ΟΠΕΚΑ

Κατά των αποφάσεων-πράξεων του ΟΠΕΚΑ για χορήγηση, απόρριψη, διακοπή, ανάκληση, τροποποίηση και καταλογισμό-συμψηφισμό των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών (επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων ή συντάξεων) επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών που αρχίζει από την κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων.

 

Στον ΟΠΕΚΑ συστάθηκε και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του Οργάνου εκδίκασης των προσφυγών των ενδιαφερομένων.

 

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ τη σχετική διαδικασία υποστηρίζουν τα Τμήματα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών.

 

Προς το παρόν κλιμάκια του Οργάνου Εξέτασης Προσφυγών έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στις κάτωθι Περιφερειακές Διευθύνσεις:

– Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

– Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή

– Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα

– Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα

– Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

 

Από το αρμόδιο Όργανο στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα εξετάζονται οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων-πράξεων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ των Περιφερειακών Διευθύνσεων:

– Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη

– Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία

– Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη

– Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφυγή κατά αποφάσεων του ΟΠΕΚΑ πρέπει να συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο ενδικοφανούς προσφυγής, το οποίο μπορούν να κατεβάσουν από εδώ ή να προμηθευτούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική ή Περιφερειακές) και τα Κέντρα Κοινότητας.

 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής:

α) όταν ο λόγος απόρριψης στηρίζεται σε στοιχεία που αντλούνται από άλλες αρχές (ΑΑΔΕ κλ.π.) ως προς τα εισοδηματικά-περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή προνοιακών παροχών που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

β) κατά αποφάσεων της Δ/νσης Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ για την απονομή επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, κατά το μέρος που αφορούν την περί αναπηρίας τελεσίδικη κρίση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών.