1555

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση ενημέρωση σχετικά με την νέα διαδικασία υποβολής αίτησης για τις προνοιακές αναπηρικές παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ μέχρι την πλήρη αναμόρφωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Οργανισμού, μπορείτε να λάβετε από τα Κέντρα Κοινότητας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Από 16/9/2022 και εφεξής, κάθε αίτημα χορήγησης προνοιακής αναπηρικής παροχής θα υποβάλλεται, όπως μέχρι και σήμερα, μέσω των Κέντρων Κοινότητας ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και θα εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, αφού όμως πρώτα έχει υποβληθεί αίτηση πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΚΕ.ΠΑ του e- ΕΦΚΑ και έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Αναπηρίας (Γ.Α) και Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Ποσοστού Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) ή άλλη έγκυρη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας .

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο