1555

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσής του. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Στη διάθεση των δικαιούχων είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής.

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο