1555

Διακήρυξη 1/2024: Δημοσίου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής-συσκευάσιας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο