1555

Διακήρυξη 11/2023 Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών του έτοιμου λογισμικού (πακέτα λογισμικού) του ΟΠΕΚΑ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο