1555

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι:

Αναφορικά με την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, συνολικά, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), αρχίζει από 22-1-2020 και λήγει στις 31-1-2020. Η εν λόγω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

ΣΟΧ1/2020 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΏ

                                                                               

                                                                                                                    ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο