1555

Διακήρυξη 11/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικός Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Οργανισμού Προνομιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)»

Πατήστε εδώ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο