1555

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ

Παρακαλώ πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο