1555

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων του διαγωνισμού για την καθαριότητα

Ο ΟΠΕΚΑ αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της αρίθμ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης του Διοικητή αναφορικά με την πρόσληψη οκτώ ατόμων στον τομέα της καθαριότητας της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται πως όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης στο ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μπορεί να προκύψει κατόπιν του αυτεπάγγελτου και κατ ένσταση ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του ΑΣΕΠ.

 

Οι πίνακες έχουν ως εξής :

 

ΣΟΧ 1-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

ΣΟΧ 1-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 

ΣΟΧ 1-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο