Σχολικά Γεύματα

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α’ 22) καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Ο ΟΠΕΚΑ , ως εντολοδόχος του υπουργείου Εργασίας αναλαμβάνει να υλοποιήσει το πρόγραμμα.

Ο θεσμός του ζεστού γεύματος στα σχολεία, που συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια επιτυχούς εφαρμογής, αποτελεί εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις. Τα πολλαπλά οφέλη του Προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Προάγεται δηλαδή στην νέα γενιά η υγιεινή, μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 185.311 μαθητές Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι φοιτούν σε 1.353 σχολικές μονάδες 74 Τμημάτων του Προγράμματος στα οποία περιλαμβάνονται 90 Δήμοι και 4 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Υλοποιείται από 23 Αναδόχους οι οποίοι αναδειχθήκαν κατόπιν Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού.

Στον διαδραστικό πίνακα που ακολουθεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει τα σχολεία όλης της Ελλάδας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα 2020-2021 (βλέπε συνημμένο αρχείο – χρειάζεται update σε σχέση με το αναρτημένο στο site).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

wdt_ID ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 ΔΗΜΟΣ/ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2 ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
3 ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
4 ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5 ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
6 ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
7 ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
8 ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
9 ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
10 ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΥΓΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ