Σχολικά Γεύματα

Ο ΟΠΕΚΑ διαχειρίζεται και υλοποιεί Προγράμματα Σχολικών Γευμάτων.

Ο θεσμός του ζεστού γεύματος στα σχολεία, που συμπληρώνει φέτος τέσσερα χρόνια επιτυχούς εφαρμογής, αποτελεί εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις. Τα πολλαπλά οφέλη του Προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Προάγεται δηλαδή στην νέα γενιά η υγιεινή, μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 185.311 μαθητές, περιλαμβάνει 1.227 σχολικές μονάδες 74 Δήμων-Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Στον διαδραστικό πίνακα που ακολουθεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει τα σχολεία όλης της Ελλάδας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα 2019-2020 .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

wdt_ID ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2664 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2665 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ
2666 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
2667 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΦΟΙΝΙΚΑ
2668 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2o Δ/Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2669 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 49 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2670 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 56 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 57 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2672 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 58 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2673 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 59 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ