Σχολικά Γεύματα

Ο θεσμός του ζεστού γεύματος στα σχολεία, που συμπληρώνει φέτος τρία χρόνια επιτυχούς εφαρμογής, αποτελεί εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Συγκριτικά με τον αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τη σχολική περίοδο 2017-2018, φέτος σημειώνεται αύξηση που ξεπερνά το 20%, γεγονός που αποδεικνύει τη θετική αποδοχή από τους μαθητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις. Τα πολλαπλά οφέλη του προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Προάγεται δηλαδή στην νέα γενιά η υγιεινή, μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 153.244 μαθητές, 950 σχολείων, 63 Δήμων όλης τη χώρας.

Μετά τον ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τον οποίο διεξήγαγε ο ΟΠΕΚΑ, το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 834 σχολεία όλης της Επικράτειας, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 90% των μαθητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Στον διαδραστικό πίνακα που ακολουθεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει τα σχολεία όλης της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επισημαίνεται πως λόγω διαδικαστικών θεμάτων, το πρόγραμμα σε 12 σχολεία των Δήμων Θερμαικού και Ωραιοκάστρου θα ξεκινήσει την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από διαγωνιζόμενες εταιρείες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

wdt_ID ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2664 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2665 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ
2666 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
2667 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Σ ΦΟΙΝΙΚΑ
2668 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2o Δ/Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2669 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 49 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2670 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 56 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 57 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2672 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 58 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2673 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 59 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ