Σχολικά Γεύματα

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α’ 22), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν.4756/2020  (ΦΕΚ Α΄ 235), καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

Ο ΟΠΕΚΑ, ως εντολοδόχος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος.

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις. Τα πολλαπλά οφέλη του Προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με Επιστημονικούς Φορείς, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, προάγεται στη μαθητική κοινότητα η υγιεινή μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-2023, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του, την παροχή 217.267 ζεστών γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων. Υλοποιείται πανελλαδικά σε 1.629 σχολικές μονάδες, από 21 Αναδόχους οι οποίοι αναδείχθηκαν κατόπιν Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Στον διαδραστικό πίνακα που ακολουθεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει τα σχολεία όλης της Ελλάδας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα 2022-2023 (βλέπε συνημμένο αρχείο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

wdt_ID ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ
9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΥΓΟΥ
12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ