1555

ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη οκτώ ατόμων ΥΕ. Πίνακας με τα ονόματα προσληπτέων και απορριπτέων

 

Παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να δείτε τα ονόματα όλων των υποψηφίων, αλλά και των προσληπτέων και των απορριπτέων 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο