1555

10/2021 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάπτυξη Προηγμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Διαλειτουργικότητας – Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης & Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας»

πατήστε εδώ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο