1555

ΟΠΕΚΑ: 29 Ιανουαρίου 2021 καταβλήθηκαν τα επιδόματα του οργανισμού

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Στις 29 Ιανουαρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως είθισται άλλωστε, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε τα εξής επιδόματα:

 

-Επίδομα Παιδιού (Α21)

 

-Επίδομα Γέννησης

 

-Επίδομα Στέγασης

 

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων

 

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

 

  -Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

 

-Επίδομα Ομογενών

 

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

 

-“Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982”

 

-Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020.

 

-“Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019”

 

-Συνεισφορά δημοσίου για  δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού” Ν. 4714/2020  (Πρόγραμμα Γέφυρα)

  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Επίδομα Παιδιού εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων εδώ 

-Πρόγραμμα Γέφυρα εδώ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο